Isang Mabilis Lang

Sunday, February 03, 2013

Sa Isang mabilis mong araw
May Isang mabilis na higop ng kape
Isang mabilis na pag-ligo
isang mabilis na pagbihis, pag-aayos at pagpapabango.

Sa Isang mabilis mong araw may
Isang mabilis na kaway sa kaibigang nakasalubong
Isang mabilis na pagbili ng kendi
Isang mabilis na pagsakay sa transportasyon
Isang mabilis na pag-alalay sa batang paakyat ng jeep

Sa Isang mabilis mong araw may
Isang mabilis na pagtatanong ng direksyon
Isang mabilis na pagttrabaho
Isang mabilis na pag-silip sa iyong facebook account
Isang mabilis na pagngiti sa taong nakasamuha

Sa Isang mabilis mong araw may
Isang mabilis na pakikipagkwentuhan sa katabi
Isang mabilis na pagpapaalam
Isang mabilis na panonood ng telebisyon
Isang mabilis na pag-aaral

Sa Isang mabilis mong araw may
Isang mabilis na pagkain
Isang mabilis na pakikipagusap
Isang mabilis na pagliligpit

Sa Isang mabilis mong araw
may isang Diyos na naghihintay sa isang mabilis mong pagtawag.
Sa Isang mabilis mong araw
may isang Diyos na nag-aabang sa isang mabilis mong pakikipag-usap sa Kanya.
Sa Isang mabilis mong araw
may Isang Diyos na nais kang pagpalain, pagyamanin, protektahan.
Sa Isang mabilis mong araw
'wag kaligtaan ang pananalangin at pakikipagugnayan sa may ari ng lahat ng bagay.

Isang mabilis lang, kaibigan. Proverbs 16:3 
Commit to the LORD whatever you do, and your plans will succeed.

Matthew 6:33 
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.

Live
Love
Forgive
Never Give Up

//sebajisoka

You Might Also Like

0 comments

Google+ Badge

Followers