Pagsamba

Tuesday, November 11, 2014

Itaas ang kamay, iwagayway, sumama at sumabay sa ginagawa ng iba.
Umawit ng mga kantang isinulat para sa Kanya.
Sundan ang koreograpiang pinauso ng mga mananayaw sa harapan.
Mamangha sa ilaw at effects na bumubulag sa'tin mata sa t'wing ito'y mapapatapat sa'tin.

Itaas ang kamay, sa pinakamataas na 'yong maabot at isang kamay sa tapat ng 'yong puso.
ipikit ang mata, pakinggan ang himig ng mga instrumento sa paligid. 
Simulang ibuka ang bibig, sabay-sabay nyong aawitin ang paboritong awit na pagsamba.
ni-hindi mo na kailangan tumingin sa lirikong nasa tabin.

Itaas ang kamay na para bang nasa simbahan ka. Dahil hindi lang sa simbahan ang tunay na pagsamba. Hindi lang sa musika na 'yong naririnig. Pasasalamat. Pagbigay pugay. Paghanga.Pag-ibig. ilang mga dahilan kung bakit tayo sumasamba. Hindi tayo nalilimitahan sa pamamagitan ng lugar o oras. Dahil hindi din siya nalilihitahan ng kahit anong kasalanan. Hindi tayo perpekto ngunit siya ay perpekto. Napakahiwagang Diyos. //Pagsamba
//sebajisoka

You Might Also Like

0 comments

Google+ Badge

Followers